Jdi na obsah Jdi na menu
 


Streetwork, K-centra

3. 3. 2008
„Harm reduction“ = snižování, minimalizace rizik
Pokud člověk už drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u klienta, tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami (viz Rubrika Drogy a nemoci), snížit rizika při užívání drog. Jednak tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného, protože klient dostává informace o tom, jak drogy užívat tak, aby si ublížil pokud možno co nejméně. A jednak klient, pokud se rozhodne postupem času pro léčbu, je v léčbě a po léčbě schopen začít normálně fungovat včetně toho, že není omezen v zaměstnání a v dalších činnostech a lépe se vrací zpátky do života. Navíc je klient prostřednictvím programů, které se zaměřují na harm reduction (obvykle užívaný termín pro „snižování rizik“), v kontaktu v případě, že potřebuje sociální poradenství, krizovou intervenci, informace o léčbě a zprostředkování léčby, získává důvěru v pracovníky a je ochoten spíše vyhledat pomoc.

Programy harm reduction jsou provozovány buď přímo v „terénu“, na ulici, na místech, kde se uživatelé drog scházejí (terénní práce, streetwork) nebo v nízkoprahových zařízeních („nízký práh“ = překonání psychologických a administrativních bariér, podmínky pro využití služeb centra jsou postavené tak, aby je mohl využít v podstatě kdokoli z uživatelů drog, bez doporučení, přímo z „ulice“ a jsou anonymní, někdy mají klienti speciální kódy, které ovšem slouží spíše pro statistiku, kdy se zjišťuje počet klientů využívajících službu).

Terénní programy (streetwork) zajišťují obvykle výměnný program jehel a stříkaček („výměnný“ znamená, že klientovi je poskytován tento zdravotní materiál v případě, že přinese použité jehly a stříkačky. Díky tomu se zamezuje situaci, kdy klient použité „nádobíčko“ odhodí. Klient má možnost získat sterilní jehly a stříkačky a nemusí užívat injekční náčiní společně s dalšími uživateli, což by vedlo ke zvýšení rizika nákazy infekčními nemocemi). Streetworkeři poskytují informace o „bezpečném“ užívání drog (snaží se informovat klienty o bezpečnějších, méně ohrožujících způsobech aplikace drog, upozorňovat je na nebezpečí kombinací drog apod.). Je to založené na principu: „když už bereš, tak ber tak, aby sis pokud možno ublížil co nejméně“, v situaci, kdy je jasné, že samotné užívání drog jakýmkoli způsobem je ohrožující. Poskytují informační materiály. V mezích možností, které jsou dané prací přímo na ulici, zajistí základní zdravotní ošetření. V případě potřeby a zájmu klienta poradí ohledně sociálně právních záležitostí, léčby… Využití služeb je anonymní.

Kontaktní centrum
Kontaktní centra nabízí obvykle výměnný program, informace o „bezpečném“ užívání drog, základní zdravotní ošetření. Klient má zpravidla možnost využít služby „kontaktní místnosti“ (pobyt v prostorách KC stanovený na cca 1 - 2 hodiny, kdy může hovořit s pracovníky KC, získat informace, případně si dát třeba čaj nebo polévku nebo se osprchovat, vyprat prádlo, pokud toto kontaktní centrum nabízí apod.). Další možností je poradenství v případě sociálních potíží, zájmu o léčbu, motivační trénink před léčbou (informace o léčbě, podmínkách, příprava na léčbu), zprostředkování léčby… Poradenství už zpravidla probíhá mimo služby „kontaktní místnosti“ a také už nebývá anonymní.
Obvykle nabízí i poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog, případně rodičovské skupiny (podpůrná skupinová setkání pro rodiče klientů, kteří užívají drogy) a poskytuje informace
Některá centra nabízí i motivační skupinu (informační a podpůrná setkávání klientů, kteří mají zájem o léčbu). Někdy je v rámci služeb kontakních center nebo terénních programů i práce se závislými klienty ve vazbách či výkonu trestu, které mají směřovat k tomu, aby se klientovi dostalo adekvátní právní pomoci a aby byl informován,

Kontakty na terénní programy a na kontaktní centra najdete v rubrice Kontakty.

Existují i další nízkoprahová zařízení, která nejsou specificky zaměřená na uživatele drog, například pro lidi bez přístřeší nebo pro ty, kteří se živí prostitucí. Existují i tzv. nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy a nemají kvalitní náplň volného času (více viz rubrika Primární prevence). Další z center mohou být určena lidem, kteří se stali obětí trestného činu včetně domácího násilí.

Kontakty:
  • Městské centrum sociálních služeb a prevence (zahrnuje několik programů včetně Krizového centra RIAPS), Chelčického 39, Praha 3. Tel.: 222 58 67 68. Linka důvěry: 222 58 06 97.
www.mcssp.cz.

  • Pro osoby bez přístřeší.
Naděje, středisko pomoci, Bolzanova 5-7, Praha 1. Tel.: 222 24 34 34.
Armáda spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5 (ústředí). Tel.: 251 61 12 29.

  • Problematika prostituce, obchodu se ženami.
Rozkoš bez rizika (kontaktní centrum). Bolzanova 1, Praha 1. Tel.: 224 23 44 53.
La Strada, prevence obchodu se ženami. Linka důvěry: 222 71 71 71.

  • Problematika obětí trestných činů.
Bílý kruh bezpečí, Duškova 20, Praha 5. Tel.: 257 31 71 00.

  • Problematika domácího násilí.
ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy - oběti domácího násilí, Podolská 25, Praha 4, tel/fax: 241 432 466 (SOS linka 602 246 102).
Psychosociální centrum ACORUS pro ženy v tísni a oběti domácího násilí. Nonstop linka 283 892 772.
Poradna pro ženy v tísni, Bratislavská , Brno, tel.: 737 834 345.
Linka pro oběti domácího násilí DONA, tel.: 251 511 313.

zdroj: drogovaporadna.c
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář