Jdi na obsah Jdi na menu
 


Substituční léčba

3. 3. 2008
Substituce („nahrazení“) je způsob léčby, kdy je užívání původní drogy nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky (např. užívání heroinu je nahrazeno užíváním metadonu) nebo může jít o substituci škodlivého způsobu aplikace drogy za méně škodlivý (např. cigarety jsou nahrazeny nikotinovými náplastmi), případně je to kombinace obou způsobů (např. injekční užívání heroinu je nahrazeno užíváním metadonu, který je podáván jako nápoj). Cílem substituce je eliminování užívání určité, především ilegální, drogy a/nebo eliminace škodlivé formy podávání drogy, která je provázena výraznými zdravotními riziky (injekční užívání). Doba jejího trvání může být velmi různá. Je to od několika týdnů, měsíců či let, kdy je léčba zaměřena na časově ohraničený přechod mezi užíváním drog a abstinencí u uživatelů drog, v průběhu substituční léčby dochází ke stabilizaci zdravotního stavu, sociální situace klienta a klient postupně snižuje dávky substituční látky až k úplnému vysazení. Doba substituční léčby závisí na individuální situaci klienta a stanoví se na základě podmínek zařízení, ve kterém substituční léčba probíhá. Někdy, zvláště v případě uživatelů drog s velmi dlouhou dobou užívání drog, kdy se nepředpokládá taková změna životního stylu a motivace k abstinenci, může být substituce časově neomezená.
Substituční léčba má být provázena psychoterapií, sociálním poradenstvím, což napomáhá klientovi se postupně zapojit do běžného života, řešit své osobní problémy, sociální situaci.

Substituční léčba pomáhá snížit náklady na léčbu zdravotních potíží, ke kterým by další užívání drog u klienta vedlo, k eliminaci kriminálních činů spojených se získáváním peněz na drogy, k eliminaci přenosu infekčních onemocnění prostřednictvím rizikového způsobu aplikace drog… Stabilizovaný klient má možnost si najít zaměstnání a v rámci svých možností a podmínek léčby normálně fungovat ve společnosti. Je nutné si uvědomit, že substituční léčba není v konečném důsledku nijak velká výhra, omezení dané každodenním docházením (či docházení několikrát týdně) si pro dávku substituční látky. Nesvoboda, která z tohoto vyplývá, ovlivňuje pochopitelně klientův život a postupem času to pro klienta může přestat být původně vytoužené řešení jeho situace.

V České republice existují substituční metadonové programy . Základními podmínkami pro vstup do metadonového programu je plnoletost, několik prokazatelných, neúspěšných pokusů o léčbu vedoucí k abstinenci a další podmínky stanovené konkrétními zařízeními. Substituční léčba neznamená v principu podporování užívání drog ve společnosti, je jednou z možností jak zajistit bezpečnější alternativu pro klienta i pro společnost.
Dále je možné ve spolupráci s lékařem zahájit substituci buprenorfinem (Subutex). Lékař ve spolupráci s klientem stanoví dávkování a postup léčby, klient si léčbu Subutexem platí (lék nehradí zdravotní pojišťovny).

zdroj: drogovaporadna.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

náhrada na perník

(Zuzana, 3. 8. 2010 14:48)

Substituční léčba ohledně pervitinu bohužel neexistuje.

Re: náhrada na perník

(Werym, 12. 7. 2011 17:48)

Bohužel substituční léčba by byla další stimulancia a ty ničí dickya dost pokud chceš ale sama něco skusit vypěstuj si nějakou efedru a kuř sušené výhonky s ní to dává speed který je poměrne malo škodlyvy ve srovnání z methylenAmfetaminem

a co pervitin

(sanex, 25. 1. 2010 12:44)

existuje i nahrada na pernik?? potrebuju vazne pomoct nevim jak